Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-HIV, Humant immunbristvirus
VAS Provkod: HIV
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 250 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: Hälsokontroller och vid misstanke om HIV-sjukdom.
Graviditet, missbruk etc.
Screen av nya blodgivare.
Stickskada: både patient och skadad personal kontrolleras. Pappersremiss ska användas. Ring mikrobiologen (tel 035-13 18 50) och meddela att prov kommer. » Tilläggsinformation
Metod: Antigen och antikroppar bestäms med ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys).
Kommentar/mer info:

Önskas analyskombination (1 SST-rör, gul kork), välj provkod enligt nedan:

HIV + Hepatit B (HBsAg).................... HIVHep
HIV + Hepatit B (HBsAg) +C............. HIVBC

Det finns 2 huvudtyper av HIV: HIV1, HIV2. Sjukdomsbilden är likartad men det är färre fall som progredierar till AIDS av HIV2. HIV2 är vanligast i västra Afrika. Smitta med HIV ger en persisterande infektion som resulterar i en långsamt utvecklande immundefekt. Viruset sprids som blodsmitta, sexuellt och från mor till foster. Den akuta HIV infektionen (4-6 veckor efter smittotillfälle) ger i ca 30% en körtlelfeberliknande bild, övriga är helt symtomfria. I Sverige förekommer mest HIV 1. 

Svar lämnas inom 1-3 dagar. Akut undersökning kan göras efter telefonkontakt och då lämnas svar inom 1-3 timmar. Vissa prover skickas till annat laboratorium för kompletterande tester - svar fås då inom 14 dagar.

Telefonsvar lämnas vid positiva prover. Infektion med HIV skall anmälas enligt smittskyddslagen. Hygienriktlinje: se länk nedan.

» Tilläggsinformation
Svarstid: 1 - 3 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre, akuta prov dagligen
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-11 kl 10:27 av Annelie Bajkusa