Analysförteckning

Sök på bokstav:

tU-Aldosteron
Analyserande lab:

EXTERN KS Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Provmottagningen L7:00
Karolinska universitetslaboratoriet Solna
171 64 Stockholm S

tfn 08 - 51 77 35 19 » www.karolinska.se/provtagningsanvisningar
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

Väl blandad dygnsurin eller stickprov avskilt i vakuumrör för urin.

Vakuumrör: Websesam art nr 50736
Överföringsstrå: Websesam art nr 50737 » Blankett/Patientinformation: Urinsamling utan tillsats av saltsyra.
Kommentar/mer info:

Dygnsmängd anges på remiss.

Urindunken förvaras kylt under uppsamlingstiden.

Vid förvaring > 3dygn fryses urinen.

Uppdaterad 2019-03-04 kl 09:13 av Rosita Ivarsson