Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-ANCA
VAS Provkod: ANCA (anti-MPO, anti-PR3) eller ANCAGB (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 500 µL krävs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: ANCA: Misstanke om ANCA-associerad systemisk vaskulit, d.v.s. granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos), Mikroskopisk polyangiit eller Churg-Strauss syndrom.

ANCA GB: Vid snabbt progredierande glomerulonefrit och misstanke om systemisk vaskulit eller Goodpastures syndrom.
Metod: ELISA (high sensitive).
Kommentar/mer info:

Följande analyskombinationer finns (1 SST-rör, gul kork).Välj provkod enligt nedan:

ANCA................analys av anti-MPO och anti-PR3
ANCAGB............analys av anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM

Endast antikroppar riktade mot proteinas 3 (anti-PR3/PR3-ANCA) och mot myeloperoxidas (anti-MPO/MPO-ANCA) har betydelse vid systemisk vaskulit varför endast dessa ANCA-antikroppar analyseras. High sensitive ELISA är likvärdig med capture ELISA avseende sensitivitet och specificitet. Nivåerna av antikroppar kan dock inte jämföras mellan metoderna.

Traditionellt har ANCA analyserats med immunfluorescens teknik (IF-teknik) där P- eller C-ANCA kan påvisas. P- eller C-ANCA kan dock orsakas av andra antikroppar än anti-MPO och anti-PR3 varför analys med IF-teknik har lägre specificitet vid systemisk vaskulit. Om analys med IF-teknik ändå önskas skickas ska detta stå på remissen och provet vidarebefordras då till Lund.

Svarstolkning: Anti-PR3 förekommer i hög utsträckning vid granulomatös polyangiit (80-90%), dock i lägre utsträckning vid lokaliserad granulomatös polyangiit. En låg andel av patienter med andra systemiska vaskuliter kan vara positiva. Förekomst av anti-PR3 hos friska är ovanligt. Nivåerna av anti-PR3 sjunker ofta vid behandling. Negativt resultat utesluter ej vaskulit.
Anti-MPO förekommer framförallt vid mikroskopisk polyangiit och vid Churg-Strauss syndrom men en stor andel (40-60%) av dessa patienter är negativa. Förekomst av anti-MPO hos friska är ovanligt. Nivåerna av anti-MPO kan inte användas för att följa sjukdomsaktivitet. Negativt svar utesluter ej vaskulit.
Höga nivåer av antikroppar mot glomerulärt basalmembran, anti-GBM, talar starkt för Goodpastures syndrom. Förekomst av anti-GBM hos friska är ovanligt. Gränsvärden kan förekomma hos patienter med tex SLE, kollagenoser och vaskulit.
Svarstid: 1-3 dygn
Analysfrekvens: Måndag – fredag: 1 gång dagligen
Ackrediterad: Ja
Biobank: Nej
Uppdaterad 2016-10-19 kl 01:34 av Annelie Bajkusa