Analysförteckning

Sök på bokstav:

U-Arabinitolkvot
Analyserande lab:

EXTERN USiL Mikro

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Mikrobiologi Lund
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund
tfn 046 - 17 32 50

Proverna skickas från Klinisk kemi Halmstad till Lund varje vardag kl 8. » Analysportalen Skåne
Remiss:

Skåne Mikrobiologi

» Remiss Mikrobiologi Skåne
Provtagningsmaterial:

Filtrerpapper

Kommentar/mer info: Tag ett filterpapper (alt. kaffefilter)

Märk på kanten av filtret med patientdata och provtagningsdatum.

Doppa en bit av filter-papperet hastigt i urinen alt. droppas ca 20 dr. på pappret.
Markera med penna var provet finns.

Låt torka.

Lägg i ett kuvert tillsammans med remiss och lämna till laboratoriet.
Uppdaterad 2015-06-08 kl 11:39 av Joel Holm