Analysförteckning

Sök på bokstav:

Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling
VAS Provkod: Ascite, CAPD, ledpun, pleura eller punkt (punktat i ej steril miljö)
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med gul kork

Artikelnummer: 54542 » Provtagningsmaterial
Provtagning: Sterilt rör
Blododlingsflaskor (CAPD)

Desinfektera huden noggrant och låt lufttorka. Punktera och aspirera vätska, byt kanyl och spruta ner några ml av provmaterialet i ett sterilt rör.
Om antibiotika getts eller om lång transporttid, kan provet dessutom sprutas i blododlingsflaskor.
Indikation: Punktion för provtagning av vätska som normalt är steril t.ex ledvätska, ascites, pleuravätska, CAPD-vätska. Prov tas vid misstanke om infektion.

Vid punktion av vätska i ej steril miljö använd istället provkoden Punkt.
Metod: Aerob och anaerob odling
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Önskas molekylärbiologisk analys för bakteriellt DNA kontakta mikrobiologen.

Svarstolkning: Odlingen avläses dagligen, och växt av relevanta bakterier eller jästsvampar telefonrapporteras omgående. Art- och resistensbestämning kan vanligen lämnas ett dygn senare.
Negativ odling svaras vanligen efter 3 dygn. Prov i blododlingsflaskor efter 6 dygn.
Svarstid: 2 - 6 dygn
Analysfrekvens: Dagligen
Pris: se "odling" - prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2016-04-06 kl 03:18 av Annelie Bajkusa