Analysförteckning

Sök på bokstav:

Abscessinnehåll, odling
VAS Provkod: Absces
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

Plaströr med gul kork

Artikelnummer: 54542 » Provtagningsmaterial
Provtagning: Material från abscessen aspireras med spruta och samlas upp i sterilt plaströr. Då aspiration ej är möjlig tas provet som ett pinnprov. (Provtagningsset med pinne, svart kork )

Om transporttiden är lång, kan provet dessutom sprutas i blododlingsflaskor.

Proven transporteras snarast till laboratoriet. Kyl i väntan på och under transport.
Metod: Aerob och anaerob odling. Utvidgad och riktad odling utförs med ledning av remissuppgifter.
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Svarstid: 2-7 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: Se prislista i högerkolumnen.
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-02-15 kl 08:33 av Annelie Bajkusa