Analysförteckning

Sök på bokstav:

fP-Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin)
Analyserande lab:

EXTERN SU Kem

KLINISK KEMI SU

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU

» Analyslista SU
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp

Kommentar/mer info: Fasteprov

Ljuskänsligt.
Skyddas genom insvepning i folie.

Provet lämnas snarast till laboratoriet.

Centrifugeras inom 30 min efter provtagning.

Plasma avskiljes och skickas fryst.
Uppdaterad 2011-11-09 kl 06:20 av Elisabeth Holmqvist