Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Retinol (Vitamin A)
Analyserande lab:

EXTERN USiL Kem

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi
Labmedicin Skåne
Universitetssjukhuset
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

Analysportalen Labmedicin Skåne » Laboratoriemedicin Skåne
Remiss:

Konsultremiss

Finns för utskrift
på Klinisk kemi
Hallands
webbplats » Konsult remiss
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Kommentar/mer info: Ljuskänsligt.
Skyddas genom insvepning i folie.

Serum fryses.
Uppdaterad 2009-05-18 kl 05:10 av Elisabeth Holmqvist