Analysförteckning

Sök på bokstav:

P-Antikroppsscreening
Analyserande lab:

BLC (Hstd)

Avd för Transfusionsmedicin Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

Tel 035-13 18 18
Remiss:

Blodgruppering

Finns för utskrift på Transfusionsmedicins webbplats. » Remiss Blodgruppering
Provtagningsmaterial:

EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp

Kommentar/mer info:

Utförs på gravida, ca v25 samt v35
Ange beräknad partus.
Ev. Rh-profylax (datum)
Ev tidigare blodtransfusioner
Se vidare Transfusionsmedicins webbplats:

» Tilläggsinformation
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-12-30 kl 10:51 av Joel Holm