Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-Hepatit A
VAS Provkod: HepA
Analyserande lab:

MIB

Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.
Provtagning: Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp före centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 500 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation: Diagnostik av
- akut hepatit av okänd genes
- immunitetsundersökning
Metod: Antikroppsbestämning med ECLIA (elektrokemiluminicensimmunanalys). I ett första steg analyseras Hepatit A virus totalantikroppar (IgG+IgM). Om den analysen ger ett positivt resultat analyseras provet vidare för förekomst av IgM-antikroppar mot Hepatit A.
Kommentar/mer info:

Önskas analyskombination med hepatit A + B + C + E välj provkod: HepA-E (1 SST-rör, gul kork)

Hepatit A virus (HAV) sprids som tarmsmitta med förorenat vatten och föda samt vid nära kontakt. De flesta smittas utomlands, även om mindre inhemska epidemier förekommer. Inkubationstiden är 2-6 veckor. Förloppet är oftast godartat och viruset ger ej kronisk hepatit. Genomgången hepatit A ger livslång immunitet. Vid symtomdebuten kan IgM-antikroppar påvisas och dessa kvarstår 3-6 månader. Förekomst av specifika IgM-antikroppar är alltså liktydigt med aktuell infektion. IgG-antikroppar kvarstår livet ut och medför immunitet. IgG-antikroppar erhålls också vid vaccination.Infektion med Hepatit A skall anmälas enligt smittskyddslagen.

Svarstolkning: Telefonsvar lämnas om aktuell Hepatit A infektion påvisas.

Hepatit A totalantikroppar neg:
Inga serologiska belägg för aktuell eller tidigare genomgången Hepatit A infektion.

Hepatit A totalantikroppar pos / Hepatit A IgM neg:
Tidigare genomgången Hepatit A infektion alternativt vaccinerad. Inga belägg för aktuell infektion.

Hepatit A totalantikroppar pos / Hepatit A IgM pos:
Patienten har en akut hepatit A.
Svarstid: 1 - 3 dygn
Analysfrekvens: Mån - fre
Pris: se prislista i höger kolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2018-04-11 kl 10:00 av Annelie Bajkusa