Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-AFP (alfa-Fetoprotein)
VAS Provkod: AFP
Analyserande lab:

KEM (Hstd)

Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:

VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3

Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul propp

Enhet: µg/L
Referensintervall:
<7 dgr:

60 000-120 000 

  Sjunker till vuxenvärde under första året
Vuxna (ej gravida): 0 - 11
Analysfrekvens: 1 gång/vecka
Pris: se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad: Ja
Uppdaterad 2017-01-11 kl 01:55 av Joel Holm