Analysförteckning

Sök på bokstav:

S-AST
VAS Provkod: AST
Analyserande lab:

VAS EXTERN USiL Immunologi

Provet skickas till Klinisk Mikrobiologi Halland
Halmstad 035-13 18 50

För vidarebefordran till:

Klinisk immunologi
Labmedicin Skåne
Klinikgatan 19
221 85 Lund

tfn 046-17 32 53
Remiss:

VAS (BAKT) alt. Skåne Immunologi

» Remiss Skåne Immunologi
Provtagningsmaterial:

SST-rör 3,5 mL gul kork

Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn. » Tilläggsinformation
Uppdaterad 2018-11-01 kl 11:19 av Annelie Bajkusa