Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
S- Ö-cell (IA2)-ak (IA2-antikroppar) VAS EXTERN UMAS Kem
S- Ö-cell (ICA)-ak (ICA-Ö-cellantikroppar) VAS EXTERN UMAS Kem
Ögonsekret, se Gonokocker, odling
Ögonsekret, se Chlamydia trachomatis
Ögonsekret, odling MIB
Öronsekret, odling MIB
S- Östradiol KEM (Vbg)
S- Östradiol ultrakänslig EXTERN USiL Kem

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS