Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
S- B12, se S-Kobalamin (Vitamin B12)
Bakteriespecifik PCR/16S rRNA gen detektion EXTERN SU Mikro
BAL, se Nedre luftvägar, odling
BAL-vätska CD4/CD8 (Bronkoalveolär lavage)
U- Barbiturater KEM (Vbg)
P- BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) BLC (Hstd, Vbg)
B- Basöverskott (BE) KEM (Hstd, Vbg)
B- BCR-ABL1 t(9,22) EXTERN SU KEM alt USiL Gen
B- BE, se B-Basöverskott (BE)
Benbit, se Vävnadsbit, odling
Benmärg, crista el. märgkula PAT
U- Bensodiazepiner KEM (Vbg)
S- Bensodiazepiner EXTERN USiL Kem
Bensår, se Sårsekret odling
Bett, se Sårsekret odling
Bihålesekret, se Sinussekret odling
S- Bikarbonat, aktuellt KEM (Hstd, Vbg)
B- Bikarbonat, standard KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, konjugerat KEM (Hstd, Vbg)
P- Bilirubin, total KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Bilirubin,total KEM (Hstd, Vbg)
Biopsi, se Vävnadsbit, odling
Biopsier i allmänhet PAT
P- BK(S)-test/MG-test BLC (Hstd, Vbg)
P- BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus) EXTERN USiL Mikro
Blod, odling MIB
aB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
vB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
kB- Blodgas (Syrabasstatus) KEM (Hstd, Vbg)
aB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
vB- Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) KEM (Kba)
P- Blodgruppering BLC (Hstd)
P- Blodgruppering, akut BLC (Hstd, Vbg)
B- Bly EXTERN USiL Yrkes
Blåssköljvätska CYT
P- Blödningsutredning EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Bordetella pertussis/parapertussis PCR MIB
S- Borrelia / Neuroborrelia MIB
Borstprov, se Nedre luftvägar, odling
Borstprov CYT
Bronkoalveolärt lavage, se Nedre luftvägar, odling
Bronksköljvätska CYT
Bronksköljvätska, se Nedre luftvägar, odling
Bröstmjölk, odling MIB
Bröstpreparat Patologen PAT
Bukfettsbiopsi för amyloidtypning
Buksköljvätska CYT
U- Buprenorfin EXTERN UMAS Kem

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS