Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
C1-Inhibitor EXTERN USiL Imm
C1q EXTERN USiL Imm
C2 EXTERN USiL Imm
S- C3 (Komplementfaktor 3) KEM (Hstd)
C3d EXTERN USiL Imm
S- C4 (Komplementfaktor 4) KEM (Hstd)
P- CA 15-3 (Cancerantigen 15-3) EXTERN USiL Kem
P- CA 19-9 (Cancerassocierat Antigen 19-9) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- CA125 KEM (Hstd)
P- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Pt(U)- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Calcium KEM (Hstd, Vbg)
U- Calcium/Kreatinin-kvot KEM (Hstd, Vbg)
S- Calciumjon (Joniserat Calcium) KEM (Hstd, Vbg)
Calicivirus PCR MIB och KEM
F- Calprotektin KEM (Hstd)
Campylobacter, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
S- Campylobacter serologi EXTERN USiL Imm
U- Cannabinoider KEM (Vbg)
CAPD-vätska, se Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling
S- CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) MIB
S- CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) KEM (Hstd)
S- CEA KEM (Hstd)
Celiaki, se S-Transglutaminas antikroppar
Benm- Celler PAT
Diverse- Celler KEM (Hstd, Vbg)
B- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Celler KEM (Hstd, Kba,Vbg)
Ledv- Celler KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
SemP- Celler, fertilitet KEM (Vbg)
Bm- Celler, morfologi (Crista-celler) EXTERN SU Kem
SemP- Celler, vasektomi KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Ceruloplasmin KEM (Hstd)
Cervix, se Gonokocker, odling
Cervix, se Chlamydia trachomatis
Cervix, se GBS odling
Cervix och corpus skrap PAT
Cervix odling MIB
Cervixkon PAT
Chlamydia trachomatis MIB
Chlamydophila pneumoniae PCR, se Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR
S- Chlamydophilia pneumoniae serologi IgM, IgG (TWAR) EXTERN USiL Mikro
S/P- Chromogranin A, se S-Kromogranin A
B- Ciklosporin (Cyklosporin) KEM (Hstd)
S- Citalopram EXTERN USiL Kem
Citrullinerad cyklisk peptid antikroppar, se S-CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak)
P- CK (Kreatinkinas) KEM (Hstd, Vbg)
F- Clostridium difficile PCR MIB
CMV antikroppspåvisning, se EBV + CMV antikroppspåvisning
P- CMV DNA-påvisning, se Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV)
Hb(B)- COHb (Kolmonoxidhemoglobin) KEM (Hstd, Vbg)
S- Copeptin-proAVP EXTERN SU Kem
S- C-peptid KEM (Hstd)
Cristabiopsi EXTERN SU Pat/Gen
P- CRP (C-reaktivt protein) KEM (Hstd, Vbg)
P- CRP, manuell (C-reaktivt protein) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Cryptosporidium parvum/hominis, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
CVK odling, se Kateterspets odling
B- Cyklosporin, se B-Ciklosporin (Cyklosporin)
S- Cystatin C KEM (Hstd)
Cystor, se Faeces, mask och maskägg
Cystvätskor CYT
Csv- Cytologi EXTERN SU Möln
Cytologipreparat i allmänhet PAT
Cytomegalovirus (CMV) antikroppspåvisning, se EBV + CMV antikroppspåvisning
Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS