Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
P- Dabigatran KEM (Hstd)
S- DAO, se S-Diaminoxidas (DAO)
B- DAT (Direkt AntiglobulinTest) BLC (Hstd, Vbg)
P- D-dimer KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- Demensmarkörer, se Csv-Alzheimermarkörer (Tau, β-Amyloid, Fosfo-tau) (Demensmarkörer)
s-11- Deoxikortisol EXTERN UMAS Kem
Dermatofyt, se Svamp i nagel, hud, hår etc.
Pt- Desmopressintest, se Pt-Vasopressinbelastning (Minirintest) (Desmopressintest)
S- DHEAS KEM (Vbg)
S- Diaminoxidas (DAO) EXTERN SU Mikro
S- Diazepam, se S-Bensodiazepiner
Dientamoeba fragilis, se Faeces, Dientamoeba fragilis
B- Diff (Diffrentialräkning av Leukocyter), se B-Celler
Differential time to positivity - DTTP, se DTTP- Differential time to positivity
S- Digoxin KEM (Hstd, Vbg)
S-1,25- Dihydroxyvitamin D, se S-1,25(OH)-Vitamin D, S-1,25 Dihydroxyvitamin D, S-Kalcitriol
S- Disopyramid EXTERN Klinisk kemi NÄL
DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp KEM (Hstd)
DNA Faktor II (FII) genotyp, DNAFaktorII (FII) g.20210 G>A KEM (Hstd)
DNA Faktor V (FV) genotyp, DNA FaktorV (FV) c.1691G>A KEM (Hstd)
DNA Fetal RhD (Fetal RHD-screen) EXTERN USiL Blgr.gen
DNA Flödescytometrisk DNA-analys PAT
DNA Hemokromatos (HFE) genotyp, DNA Hemokromatos (HFE) c.845G>A, DNA Hemokromatos (HFE) c.193A>T, DNA Hemokromatos (HFE) c.187C>G KEM (Hstd)
B- DNA HLA DQ genotyp, riskmarkör för Celiaki EXTERN USiL Imm
DNA HLA-B27 typning KEM (Hstd)
DNA JAK2 mutation V617F, kvalitativ KEM (Hstd)
DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T KEM (Hstd)
B- DNA MTHFR genotyp 7900 HT EXTERN UMAS Kem
DNA Mutationsanalys av EGFR-genen PAT
DNA Mutationsanalys BRAF-genen PAT
DNA Mutationsanalys med NGS (Next generation Sequencing) PAT
DNA Mutationsanalys RAS (KRAS-genen och NRAS-genen) PAT
DNA TPMT genotyp (Tiopurin metyltransferas) KEM (Hstd)
S- DNas B antikroppar EXTERN USiL Imm
tU- Dopamin, se tU-Katekolaminer, fria
S- Downs screening (Trippel-test) (Kvadrupeltest) EXTERN KS Kem
S- ds DNA, se S-ANA screen (Antinukleära antikroppar)
DTTP- Differential time to positivity MIB
Duodenalbiopsier orientering PAT

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS