Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
Erc(B)- G-6-PD, se Erc(B)-Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD)
S- GAD antikropp (GAD-AK) VAS EXTERN UMAS Kem
S- GAD-AK, se S-GAD antikropp (GAD-AK)
S- Galaktomannan, se S-Aspergillus galaktomannan Antigen
Gallblåsa och gallvägar PAT
fS- Gallsyror EXTERN UMAS Kem
fS- Gastrin EXTERN SU Kem
S- GBM antikroppar (Glomerulärt basalmembran), se S-ANCA
GBS odling MIB
GBS odling urin, se Urin odling
Genitalia, se Cervix odling
P- Gentamicin KEM (Hstd, Vbg)
Pt- GFR (Cystatin C) norm KEM (Hstd)
Pt- GFR (Iohexol) norm (Iohexolclearance) KEM (Hstd)
Pt- GFR (Kreatinin) norm KEM (Hstd, Vbg)
S-­ GH (Somatotropin) VAS EXTERN UMAS Kem
U- GHB (4-Hydroxy-smörsyra) KEM (Vbg)
Giardia intestinalis, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
P- Glukagon EXTERN KS Kem
S-(1,3)-β-D- Glukan EXTERN SU Mikro
Diverse- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
Csv- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
Ledv- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
P- Glukos KEM (Hstd, Vbg)
U- Glukos (testremsa), se U-Testremsa
Erc(B)- Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD) EXTERN SU Kem
Pt- Glukostoleranstest (OGTT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Gonokocker, odling MIB
P- GT (Glutamyltransferas) KEM (Hstd, Vbg)

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS