Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
P- IA2-antikroppar, se S-Ö-cell (IA2)-ak (IA2-antikroppar)
S- ICA-Ö-cellantikroppar, se S-Ö-cell (ICA)-ak (ICA-Ö-cellantikroppar)
Csv- IEF, se Csv/S-Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil)
Csv- IEF, se Csv-Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil)
S- IgA KEM (Hstd)
S- IgA lågkoncentration + Anti -IgA EXTERN KS Kem
S- IgE antikroppar, allergena komponenter KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenmixar KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, allergenspecifika KEM (Hstd)
S- IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) KEM (Hstd)
S- IgE total KEM (Hstd)
S- IGF 1 KEM (Hstd)
S- IGF 1/IGFBP 3 Tillväxtdiagram KEM (Hstd)
S- IGFBP 3 KEM (Hstd)
S- IgG KEM (Hstd)
U- IgG KEM (Hstd)
S- IgG, subklasser KEM (Hstd)
S- IgM KEM (Hstd)
IGRA tuberkulostest, se Quantiferon
B- IL28B EXTERN SU Mikro
S- IL-2-receptor, löslig EXTERN SU Mikro
P- IL-6 (Interleukin 6) KEM (Hstd, Vbg)
P- Immuniseringsundersökning, se P-Antikroppsscreening
Csv- Immunofenotypning PAT
Diverse- Immunofenotypning PAT
B- Immunofenotypning CD19/CD20 (Mabthera) PAT
B- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi PAT
Benm- Immunofenotypning: Lymfom, Leukemi PAT
B- Immunofenotypning: T-, B- och NK-celler PAT
B- Imurel KEM (Hstd)
S- Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI) EXTERN KS Kem
Influensa och RS-virus PCR MIB och KEM
S- Inhibin B EXTERN UMAS Kem
Insticksställe odling, se Kateterspets odling
S- Insulin KEM (Hstd)
S- Insulinantikroppar EXTERN UMAS Kem
Interferensutredning, se S-Tyreoidea Interferens-utredning
Pt- Iohexolclearance, se Pt-GFR (Iohexol) norm (Iohexolclearance)
P- IP-10 EXTERN SU Mikro
B- IPF (Immature Platelet Fraction) (Reticulerade trombocyter) KEM (Hstd, Vbg)
Csv/S- Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil) EXTERN UMAS Kem
Csv- Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil) EXTERN SU Möln
S- Isopropanol KEM (Hstd, Vbg)

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS