Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
Csv- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
Ledv- Laktat KEM (Hstd)
P- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
aP- Laktat KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Laktat KEM (Hstd)
Laktosintolerans genotyp, se DNA Laktosin-tolerans (LTC) genotyp, DNA Laktosintolerans (LTC) g.-13910C>T
U- Lambdakedja (Ig)- KEM (Hstd)
S- Lamda, fria, se S-Fria lätta Ig-kedjor (Kappa, fritt) (Lambda, fritt)
P- Lamotrigin VAS EXTERN USiL Kem
B- Lanvis KEM (Hstd)
P- LD (Laktatdehydrogenas) KEM (Hstd, Vbg)
S- LD-isoenzym EXTERN SU Kem
P- LDL-Kolesterol KEM (Hstd, Vbg)
Ledvätska, se Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling
Legionella antigen i urin MIB
Legionella PCR MIB
S- Legionella serologi EXTERN USiL Mikro
Diverse- Leukocyter KEM (Hstd, Vbg)
U- Leukocyter, se U-Testremsa
B- Leukocyter (LPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Lever PAT
Leverbiopsi EXTERN SU Pat/Gen
S- Levetiracetam Extern USiL Kem alt. KS
S- LH (Lutropin) KEM (Vbg)
Likvor CYT
Likvor meningit/encefalit panel PCR MIB
Likvor odling MIB
S- Likvorläckage, se S-β-Trace Protein (Likvorläckage)
P- Lipoprotein(a) EXTERN USiL Kem
S- Litium KEM (Hstd, Vbg)
S- Lorazepam, se S-Bensodiazepiner
B- LPK, se B-Leukocyter (LPK)
Luftvägspanel PCR MIB
Lungbiopsi PAT
P- Lupus antikoagulans dRVV KEM (Hstd)
S- Lutropin, se S-LH (Lutropin)
Lymfkörtel/Lymfoida organ PAT
B- Lymfocyter/CD-markörer EXTERN USiL Mikro
B- Lymfocytotoxitetstest, se B-Panelreaktiva HLA-antikroppar
S- Löslig IL-2-receptor, se S-IL-2-receptor, löslig

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS