Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
P- Magnesium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Magnesium KEM (Hstd, Vbg)
Mag-Tarm-kanalen PAT
B- Malaria, snabbtest samt direktmikroskopi KEM (Hstd, Vbg)
Maskägg, se Faeces, mask och maskägg
Erc(B)- MCHC (Medelcellhemoglobinkoncentration) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Erc(B)- MCV (Medelcellvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Metadon EXTERN USiL Kem
fP- Metanefriner, se P-Katekolaminer metoxylerade (Metoxikatekolaminer) (Metanefriner)
S- Metanol KEM (Hstd, Vbg)
Hb(B) Methemoglobin (MetHb) KEM (Hstd, Vbg)
P- Methotrexat KEM (Hstd)
Meticillinresistenta Staphylococcus aureus, se MRSA
P- Metylmalonat KEM (Hstd)
P- MG-test, se P-BK(S)-test/MG-test
S-ß2- Mikroglobulin EXTERN UMAS Kem
Minirintest, se Pt-Vasopressinbelastning (Minirintest) (Desmopressintest)
S- Mitokondrieantikroppar, se S-AMA SMA
Mjälte PAT
S- Mononukleostest KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Morbillivirus, PCR EXTERN SU Mikro
Morbillivirus, serologi EXTERN SU Mikro
P- MPA, se P-Mykofenolat
S- MPO antikroppar (myeloperoxidas), se S-ANCA
B- MPV (Medeltrombocytvolym) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
MRGN MIB
MRSA MIB
B- MTHFR genotyp, se B-DNA MTHFR genotyp 7900 HT
Muskelbiopsi med frågeställning mitokondriesjukdomar,utredning av hereditära sjukdomar,muskeldystrofier och myopati EXTERN USLi NME alt SU Pat/Cyt
Muskelbiopsier med frågeställning myosit UNS, atrofi dock ej utredning om hereditär muskeldystrofi, vaskulit i muskulära kärl, intramuskulär tumör och muskelruptur PAT
Mycobacterium tuberculosis oding EXTERN USiL Mikro
Mycobacterium tuberculosis PCR MIB
Mycoplasma genitalium PCR MIB
S- Mycoplasma pneumoniae, serologi MIB
Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR MIB
P- Mykofenolat KEM (Hstd)
U- Myoglobin EXTERN SU Kem
P- Myoglobin KEM (Hstd)
Mässling, se Morbillivirus, PCR
Mässling, se Morbillivirus, serologi

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS