Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
Nagel, se Svamp i nagel, hud, hår etc.
Nasofarynxsekret, odling MIB
P- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
U- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Natrium KEM (Hstd, Vbg)
Nedre luftvägar, odling MIB
Neuroborrelia, se S-Borrelia / Neuroborrelia
Csv- Neurofilament light protein, se Csv-NFL (Neurofilament light protein)
S- Neuronspecifikt Enolas, se S-NSE
P- Neuropeptid Y, se P-NPY (Neuropeptid Y)
S- Neurotropa virus, serologi EXTERN SU Mikro
B- Neutrofila granulocyter KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Csv- NFL (Neurofilament light protein) EXTERN SU Möln
S- Nitrazepam, se S-Bensodiazepiner
U- Nitrit, se U-Testremsa
Njurbiopsi EXTERN SU Pat/Gen
Njure med tumör PAT
NL, se Nedre luftvägar, odling
P- Noradrenalin, se P-Katekolaminer, fria
tU- Noradrenalin, se tU-Katekolaminer, fria
S- Nordazepam, se S-Bensodiazepiner
Norovirus PCR, se Calicivirus PCR
S- Nortriptylin EXTERN SU Kem
P- NPY (Neuropeptid Y) EXTERN SU Möln
S- NSE KEM (Vbg)
P- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- NT-proBNP KEM (Hstd, Vbg)

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS