Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
B- Panelreaktiva HLA-antikroppar EXTERN SU Blodc
Diverse- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg)
P- Pankreasamylas KEM (Hstd, Vbg)
P- Pankreatisk polypeptid, se fP-PP (Pankreatisk polypeptid)
S- PAPP-A EXTERN UMAS Kem
S- Paracetamol KEM (Hstd, Vbg)
S- Parathormon, se S-PTH (Parathormon)
Csv- Parenkymskademarkörer (NFp, GFAp) EXTERN SU Möln
S- Parotitvirus serologi EXTERN USiL Mikro
B- Paroxysmal natthemoglobinuri, se B-PNH-analys (Paroxysmal nocturnal hematuri)
Parvovirus EXTERN USiL Mikro
U- PBG, se U-Porfobilinogen, kvant (PBG)
fS- Pepsinogen 1 EXTERN SU Kem
Pertussis PCR, se Bordetella pertussis/parapertussis PCR
B- PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol) KEM (Hstd)
Diverse- pH KEM (Hstd, Vbg)
Plv- pH (pH i pleuravätska) KEM (Hstd, Vbg)
U- pH (Vätejonaktivitet) KEM (Hstd, Vbg)
Plv pH i pleuravätska, se Plv-pH (pH i pleuravätska)
S- PIIP, se S-Prokollagen III peptid (PIIIP)
P- PK (Protrombin-komplex/PT) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Placenta PAT
Placenta kromosomanalys
S- Placentärt alkaliskt fosfatas, se S-PLAP (Placentärt alkaliskt fosfatas)
S- PLAP (Placentärt alkaliskt fosfatas) EXTERN SU Kem
Pleura CYT
pleuravätska, se Ascites, CAPD, pleura, punktat, odling
Pneumocystis jirovecii PCR MIB
Pneumokockantigen MIB
B- PNH-analys (Paroxysmal nocturnal hematuri) EXTERN UMAS Kem
P- Polyoma-virus, se P-BK-virus, DNA kvantifiering (Polyoma-virus)
U- Porfobilinogen, kval (PBG, kval) KEM (Hstd)
U- Porfobilinogen, kvant (PBG) EXTERN KS Kem
Erc- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
U- Porfyriutredning EXTERN KS Kem
fP- PP (Pankreatisk polypeptid) EXTERN SU Möln
S- PR3 antikroppar (proteinas 3), se S-ANCA
P- Prealbumin, se S-Transtyretin (Prealbumin)
S- Progesteron KEM (Vbg)
P- Prograf, se B-Takrolimus (Prograf/FK-506)
S- Proinsulin EXTERN KS Kem
P- Prokalcitonin KEM (Hstd)
S- Prokollagen III peptid (PIIIP) EXTERN SU Kem
S- Prolaktin ev inklusive S-Prolaktin, lågmolekylärt KEM (Vbg)
Prostata PAT
P- Protein C KEM (Hstd)
U- Protein HC (alfa1-Mikroglobulin) KEM (Hstd)
P- Protein S, fritt KEM (Hstd)
Csv- Proteiner fraktionerade, se Csv-Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil)
Csv- Proteiner fraktionerade, se Csv/S-Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil)
Csv- Proteinprofil, se Csv-Isoelektrisk fokusering, SU (IEF/ Proteinprofil)
S- Proteinprofil KEM (Hstd)
Csv- Proteinprofil, se Csv/S-Isoelektrisk fokusering, Malmö (IEF/ Proteinprofil)
U- Proteinprofil myelomstatus KEM (Hstd)
U- Proteinprofil, njurstatus KEM (Hstd)
S- PSA F/T-kvot KEM (Hstd, Vbg)
S- PSA totalt (Prostata specifikt antingen) KEM (Hstd, Vbg)
P PT, se P-PK (Protrombin-komplex/PT)
S- PTH (Parathormon) KEM (Hstd, Vbg)
P- PTH-related peptid (PTH-rP) EXTERN SU Kem
P- PTH-rP, se P-PTH-related peptid (PTH-rP)
B- Puri-nethol KEM (Hstd)
fP- Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin) EXTERN SU Kem
P- Pyridoxin, se fP-Pyridoxal-5-fosfat (Pyridoxin)
Erc(B)- Pyruvatkinas EXTERN SU Kem

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS