Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
S- S100 KEM (Hstd, Vbg)
S- Salicylat KEM (Hstd, Vbg)
Salmonella, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
U- Sediment KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Selen EXTERN SU Kem
S- SHBG inklusive Testosteron/SHBG kvot KEM (Vbg)
Shigella, se Faeces, diarré inhemsk resp utlands smitta
Sinussekret odling MIB
B- Sirolimus (Rapamune) EXTERN SU Kem alt. USiL Kem
S- SMA AMA, se S-AMA SMA
fP- Somatostatin EXTERN KS Kem
S- Somatotropin, se S-­GH (Somatotropin)
Springmask, se Faeces, mask och maskägg
Sputum, se Nedre luftvägar, odling
Sputum CYT
B- SR (Sänkningsreaktion) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
B- SR mikro (MSR/Mikrosänka) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Stafylokocker meticillinresistenta, se MRSA
Stansbiopsi (hud) PAT
U- Stenanalys, se U-Konkrement
tU- Steroidmönster EXTERN HS Kem
Stickskada MIB
Streptokocker grupp B odling, se GBS odling
Svalgodling MIB
Svamp i nagel, hud, hår etc. MIB
Svamp, jästodling MIB
Hudyta- Svettest (Svett-Konduktivitet) KEM (Hstd)
S- Syfilis serologi MIB
Pt- Synacthen-belastning 250 µg KEM (Hstd)
B- Syrabasstatus KEM (Hstd, Vbg)
Sårsekret odling MIB

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS