Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
P- Urat KEM (Hstd, Vbg)
P- Urea KEM (Hstd, Vbg)
U- Urea KEM (Hstd, Vbg)
Diverse- Urea KEM (Hstd, Vbg)
Ureaplasma PCR MIB
Uretra, se Cervix odling
Uretra, se Gonokocker, odling
Urin odling MIB
Urin, blåssköljvätska CYT
Urinblåsa, cystektomi PAT
S- Urticaria-test EXTERN REF
Uterus PAT
Uttagande av Pacemaker ICD-dosa Obduktion och bårhus Halmstad

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS