Analysförteckning

Gemensam analysförteckning för Klinisk mikrobiologi, Klinisk kemi samt Klinisk patologi Halland.

För övrig information om laboratoriemedicin vänligen gå till webbplatsen för vårdgivare.

Sök på bokstav:

System Analysnamn Lab
P- T3 fritt (Trijodtyronin, fritt) KEM (Hstd, Vbg)
P- T4 fritt (Tyroxin, fritt) KEM (Hstd, Vbg)
B- Takrolimus (Prograf/FK-506) KEM (Hstd)
Tarmbiopsier PAT
TB PCR, se Mycobacterium tuberculosis PCR
S- TBE-virus serologi EXTERN USiL Mikro
TBIGRA, se Quantiferon
TB-odling, se Mycobacterium tuberculosis oding
S- Teicoplanin EXTERN SU Kem
Tejpprov, se Faeces, mask och maskägg
S- Teofyllin KEM (Vbg)
Test Test VAS EXTERN UMAS Kem alt SU Kem
Testis PAT
S- Testosteron KEM (Vbg)
S- Testosteron fritt beräknat EXTERN SU Kem
S- Testosteron/SHBG kvot, se S-SHBG inklusive Testosteron/SHBG kvot
U- Testremsa KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
S- Tetanus serologi EXTERN USiL Imm
P- TG, se P-Triglycerid (TG)
S- Thgl, se S-Tyreoglobulin (Thgl)
Thyreoidea PAT
B- Tiopurin S-metyltransferas KEM (Hstd)
S- Tobramycin KEM (Hstd)
S- Tokoferol (Vitamin E) EXTERN USiL Kem
S- Toxoplasma gondii serologi EXTERN USiL Mikro
B- TPK, se B-Trombocyter (TPK)
TPMT genotyp, se DNA TPMT genotyp (Tiopurin metyltransferas)
B- TPMT-enzymaktivitet (Tiopurin S-metyltransferasaktivitet) KEM (Hstd)
B- TPMT-metaboliter (Tiopurin S-metyltransferasmetaboliter) KEM (Hstd)
S- TPO-ak (Tyreoideaperoxidasantikroppar) KEM (Hstd)
S-β- Trace Protein (Likvorläckage) EXTERN UMAS Kem
Trachealsekret, odling, se Nedre luftvägar, odling
S- TRAK (TSH-receptorantikroppar) KEM (Hstd)
P- Transferrin KEM (Hstd, Vbg)
P- Transferrinreceptor KEM (Hstd)
S- Transglutaminas antikroppar MIB
S- Transtyretin (Prealbumin) EXTERN UMAS Kem
Diverse- Triglycerid KEM (Hstd, Vbg)
P- Triglycerid (TG) KEM (Hstd, Vbg)
P- Trijodtyronin, fritt, se P-T3 fritt (Trijodtyronin, fritt)
S- Trippel-test, se S-Downs screening (Trippel-test) (Kvadrupeltest)
B- Trombocyter (TPK) KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
P- Trombosutredning KEM (Hstd)
P- Troponin T KEM (Hstd, Vbg)
Trycksår, se Sårsekret odling
S- Tryptas EXTERN USiL Imm
P- TSH (Tyreoideastimulerande hormon/Tyrotropin) KEM (Hstd, Vbg)
S- TSH-receptorantikroppar, se S-TRAK (TSH-receptorantikroppar)
Tuberkulos PCR, se Mycobacterium tuberculosis PCR
Tuberkulostest IGRA, se Quantiferon
Tularemi EXTERN NUS Mikro
S- TWAR, se S-Chlamydophilia pneumoniae serologi IgM, IgG (TWAR)
TWAR PCR, se Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR
S- Tyreoglobulin (Thgl) VAS EXTERN UMAS Kem
S- Tyreoglobulin-antikroppar, se S-Tyreoglobulin (Thgl)
S- Tyreoidea Interferens-utredning EXTERN KS Kem
S- Tyreoideaperoxidasantikroppar, se S-TPO-ak (Tyreoideaperoxidasantikroppar)
P- Tyrotropin, se P-TSH (Tyreoideastimulerande hormon/Tyrotropin)
P- Tyroxin, fritt, se P-T4 fritt (Tyroxin, fritt)

Nyheter från laboratorierna

Fler nyheter... Prenumerera med RSS